V projektu jsme řešili protihluková opatření na průtahu silnic I/31 a I/35 v Hradci Králové, které v severní a severovýchodní části Gočárova okruhu protínají město v bezprostřední blízkosti obytné zástavby. Projekt je součástí tří po sobě jdoucích etap, které mají za cíl snížit hladinu hluku na přípustnou hladinu ve dne i v noci. Všechny etapy mají jednotný design a snaží se v maximální míře zachovat stávající konstrukce. Design vychází z potřeb druhé etapy, která prochází stísněným prostorem zástavby a jsou na ni kladeny nejvyšší požadavky na ochranu proti hluku, oslunění přilehlých bytů, požární ochrany a statické řešení.

Z těchto důvodů jsme zvolili subtilní ocelovou konstrukci s čirou výplní z bezpečnostního vrstveného skla. Hlavním prvkem je železobetonový sloup s ocelovou příhradovou konstrukcí opakující se v pravidelném rytmu. V druhé etapě tvoří protilehlé dvojce tzv. portály. Nakloněním stěny nad vozovku jsme docílili maximálního proti hlukového účinku stěny. Celková délka protihlukové stěny je 165 m na vnějším oblouku a je tvořena sedmi konstrukčními poli. Její půdorysná křivka má část rovnou – první tři pole – část zakřivenou – následující čtyři pole (počítáno od křižovatky s ulicí Buzuluckou). Výškově kopíruje teoretickou minimální podjezdnou výšku zvětšenou o rezervu pro instalaci dopravního značení. Barvu konstrukce jsme podřídili lehkosti a zároveň stálosti v exponovaném prostředí: betonové prvky jsou ze světlého betonu, hlavní nosné ocelové konstrukce jsou tonu bílé a paždíky zasklení antracitové. Řešení umožňuje údržbu (mytí konstrukce zevnitř, údržba střechy ze servisní lávky nad hlavním žebrem).

Vozovka nadjezdu je osvětlená z centrálního žebra protihlukové stěny. Parter v ulici Okružní na světlují nové svítidla, umístěná na protihlukové stěně. Etapa I. je řešena jako jednostranná varianta etapy II, a v etapě III. budou obě řešení kombinována, tedy oboustranná i jednostranná protihluková stěn

Autorský tým

Autor: Doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. arch. Jaromír Chmelík
Autorská spolupráce: Ing. arch. Michal Potůček, Ing. Tomáš Král

Zpracovatel projektové dokumentace

Ing. Arch. Patrik Kotas Atelier designu a architektury,
Restr HK, s.r.o

Investor a investiční náklady

Ředitelství silnic a dálnic ČR
161 mil. Kč

Místo stavby

Gočárův okruh (II. silniční okruh),
Hradec Králové

Realizace stavby

Rok: 2008
M-silnice a.s.

Řezy

Popis konstrukce

Nosná konstrukce má dvě samonosné části: boční stěny a zastřešení. Obě tyto části vynáší konstrukcí I. řádu – betonové sloupy kruhového průřezu. Konstrukční systém je tak stavebně nezávislý na stávající mostovce. Boční stěny jsou vyneseny přes betonové patní nosníky kotvené do betonových sloupů. Na patních nosnících je uchycena konstrukce II. řádu – ocelové konzoly vynášející skleněné protihlukové výplně. Úniku hluku v mezeře mezi mostovkou a patním nosníkem zabraňuje předsazený akusticky pohltivý obklad. Zastřešení je vyneseno přes ocelové příhradové „vlajky“, navazující na betonové sloupy. Z „vlajek“ je zavěšena konstrukce II. řádu – páteřní ocelové žebro s ocelovými konzolami. Na této konstrukci jsou uchyceny skleněné protihlukové výplně, akusticky pohltivé panely, dopravní značení a veřejné osvětlení. Zasklení pokrývá střechu jen částečně, protože z požárních důvodů je nutné zachovat střední volný pás.

Detaily a řez portálem protihlukové stěny

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti