Studie areálu vznikla, aby město získalo územně plánovací podklady pro konverzi a dostavbu bývalého vojenského letiště, které Ministerstvo obrany ČR převedlo do jeho vlastnictví. Současně slouží i jako podklad pro změnu Územního plánu. Ve studii jsme se zabývali přestavbou areálu na regionální letiště s mezinárodním civilním provozem, usměrňováním využití všech ploch areálu a přilehlém území, doplněním a rozvojem dopravní a technické infrastruktury apod. Nejvýraznějším prvkem je nová odbavovací hala, která vytváří kompoziční osu celého návrhu. Dalším významným prvkem je věž řízení letového provozu, Cargo terminál a Národní výcvikové a výzkumné centrum IZS.

Tato dopravně urbanistická koncepce využívá pro přístup k odbavovací hale novou urbanistickou osu, kterou tvoří hlavní pozemní přístupová komunikace z centra města. Poloha odbavovací haly je dána bezprostřední návazností na stávající zpevněnou plochu, využitelnou pro stojánky letadel. Toto umístění umožňuje oboustranný lineární rozvoj v případě, že požadavky na kapacitu letiště přesáhnou stávající horizonty rozvoje

Autorský tým

Autor: Doc. Ing. arch. Patrik Kotas,
Autorská spolupráce: Ing. arch. Jaromír Chmelík, Ing. arch. Jan Malec, Ing. arch. David Baďura, Ing. arch. Michal Potůček

Zpracovatel projektové dokumentace

Ing. Arch. Patrik Kotas Atelier designu a architektury,
Ing. Martin Samohrád - R- PROJEKT

Investor a investiční náklady

Magistrát města Hradec Králové

Místo stavby

Pouchov, Hradec Králové 

Realizace stavby

Realizace nebyla doposud zahájena

V ose průhledu jsme navrhli věž řízení letového provozu, jakožto urbanisticky a architektonicky nejvýznamnější dominantu letiště. Její poloha je zároveň výhodná z přehledu přes celou plochu letiště.  V předletištním prostoru jsme umístili systém okružní komunikace, která umožní obracení vozidel ze všech přístupových směrů. Jádro prostoru vyplňuje plocha náměstí, kterou z obou bočních stran lemují zóny placených parkovišť. Okolní plochy rezervujeme pro typické funkce, které postupně navazují na rozvoj leteckého provozu (komerční a administrativní centra, případně tranzitní hotel).

Cargo-Terminál jsme situovali nezávisle na terminál osobní dopravy s přímou vazbou na letištní plochu. Logicky navazuje na zónu stávajících hangárů a napojuje se na nákladní automobilovou i železniční dopravu. Koridor vlečky jsme zakomponovali s respektem ke stávající komunikační síti. Napojuje se na navrhované seřadiště vlaků. Z hlediska etapizace výstavby může Cargo-Terminál představovat společně s věží Řízení letového provozu první etapu výstavby letiště. V rovině vzdáleného urbanistického výhledu jsme ponechali územní rezervu pro případné zapojení kolejové dopravy k areálu letiště, a to v podobě systému TRAM-TRAIN. Do návrhu začleňujeme i stávající letecké muzeum, hangáry a zachovalé objekty k průmyslové výrobě, spojené s leteckým průmyslem. V jižní části areálu, v sektoru mezi bulvárem a vlečkou, využíváme stávající objekty pro umístění dvou funkčních celků. Prvním je projekt „IOP – Prevence a řešení rizik, bezpečnost“ a druhým je detašované pracoviště Technických služeb města Hradec Králové.

 

Výkresy

Půdorysy

Fotografie stavu areálu

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti