Upravit stránku

Studie areálu vznikla, aby město získalo územně plánovací podklady pro konverzi a dostavbu bývalého vojenského letiště, které Ministerstvo obrany ČR převedlo do jeho vlastnictví. Současně slouží i jako podklad pro změnu Územního plánu. Ve studii jsme se zabývali přestavbou areálu na regionální letiště s mezinárodním civilním provozem, usměrňováním využití všech ploch areálu a přilehlém území, doplněním a rozvojem dopravní a technické infrastruktury apod. Nejvýraznějším prvkem je nová odbavovací hala, která vytváří kompoziční osu celého návrhu. Dalším významným prvkem je věž řízení letového provozu, Cargo terminál a Národní výcvikové a výzkumné centrum IZS.

Tato dopravně urbanistická koncepce využívá pro přístup k odbavovací hale novou urbanistickou osu, kterou tvoří hlavní pozemní přístupová komunikace z centra města. Poloha odbavovací haly je dána bezprostřední návazností na stávající zpevněnou plochu, využitelnou pro stojánky letadel. Toto umístění umožňuje oboustranný lineární rozvoj v případě, že požadavky na kapacitu letiště přesáhnou stávající horizonty rozvoje

Autorský tým

Doc. Ing. arch. Patrik Kotas,
Ing. arch. Jaromír Chmelík, Bc. Karel Brázda

Zpracovatel projektové dokumentace

Ing. Arch. Patrik Kotas Atelier designu a architektury,
Restr HK, s.r.o., Ing. Jiří Stránský 

Investor a investiční náklady

TL ULTRALIGHT s.r.o.

Místo stavby

Pouchov, Hradec Králové 

Realizace stavby

Rok: 2005 

V ose průhledu jsme navrhli věž řízení letového provozu, jakožto urbanisticky a architektonicky nejvýznamnější dominantu letiště. Její poloha je zároveň výhodná z přehledu přes celou plochu letiště.  V předletištním prostoru jsme umístili systém okružní komunikace, která umožní obracení vozidel ze všech přístupových směrů. Jádro prostoru vyplňuje plocha náměstí, kterou z obou bočních stran lemují zóny placených parkovišť. Okolní plochy rezervujeme pro typické funkce, které postupně navazují na rozvoj leteckého provozu (komerční a administrativní centra, případně tranzitní hotel).

Cargo-Terminál jsme situovali nezávisle na terminál osobní dopravy s přímou vazbou na letištní plochu. Logicky navazuje na zónu stávajících hangárů a napojuje se na nákladní automobilovou i železniční dopravu. Koridor vlečky jsme zakomponovali s respektem ke stávající komunikační síti. Napojuje se na navrhované seřadiště vlaků. Z hlediska etapizace výstavby může Cargo-Terminál představovat společně s věží Řízení letového provozu první etapu výstavby letiště. V rovině vzdáleného urbanistického výhledu jsme ponechali územní rezervu pro případné zapojení kolejové dopravy k areálu letiště, a to v podobě systému TRAM-TRAIN. Do návrhu začleňujeme i stávající letecké muzeum, hangáry a zachovalé objekty k průmyslové výrobě, spojené s leteckým průmyslem. V jižní části areálu, v sektoru mezi bulvárem a vlečkou, využíváme stávající objekty pro umístění dvou funkčních celků. Prvním je projekt „IOP – Prevence a řešení rizik, bezpečnost“ a druhým je detašované pracoviště Technických služeb města Hradec Králové.

 

Výkresy

Půdorysy

Fotografie stavu areálu

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti