Spojnice dvou městských bran na západní a východní straně vytvářela od dávnověku hlavní cestu napříč opevněným pahorkem a byla živnou tepnou pro obchod, který vzkvétal především na její severní straně. I v našem návrhu je tato cesta hlavní kompoziční osou, komunikační páteří celého řešení, která rozděluje náměstí na severní a jižní stranu. Vnímáme ji však jako součást rozlehlé plochy náměstí. Proto dlažba probíhá v jedné úrovni bez obrubníků od fasády k fasádě. Cesta je zvýrazněná pouze odlišnou strukturou a barvou dlažby. 

Severní strana těsně přiléhá k historické cestě. Je obchodní, obytná, pulzující, osluněná. Její atraktivitu posilují podloubí a letní zahrádky, které lákají příjemným posezením. Jižní má více oficiální charakter. Převažují zde veřejné budovy bez obchodního parteru. V letních měsících nabízí stín, příjemný pro klidné posezení, odpočinek, rozjímání i procházky. Stávající stromovou alej zachováváme a rozšiřujeme ji, přestože historicky na náměstí zeleň nepatří. Reflektujeme tak novodobou potřebu zobytnění městských náměstí. Vytváříme tak novou promenádní cestu z Jižních teras směrem k Malému náměstí. Lavičky a drobný městský mobiliář dávají této straně spíše lázeňský charakter. 

Na ploše Velkého náměstí, v místě zrušené Jiříkovy kašny, navrhujeme kašnu využívající současnou digitální technologii, tzv. „SMS kašna“. V dlažbě zvýrazňujeme místo bývalého pranýře, a to v místě, kde se v současné době nachází kříž vyskládaný z kamenných dělových koulí. Upravujeme i okolí morového sloupu, tak aby se znovu propojil s náměstím. 

Autorský tým

Autor: Ing. arch. Jaromír Chmelík
Autorská spolupráce: Ing. arch. Hana Kasalová,
Ing. arch. Kryštof Kreisinger

Zpracovatel projektové dokumentace

architekti chmelík & partneři, s.r.o.

Investor a investiční náklady

Město Hradec Králové

Místo stavby

Hradec králové - Velké náměstí,
Svatojánské náměstí, náměstí Jana Pavla II.,
ulice V kopečku a ulic Rokitanského

Realizace stavby

Realizace doposud nebyla zahájena

Doprava

Dlažba

Osvětlení

Osvětlení je strukturované Rozdělené dle významu ploch. Vyšší stupeň osvětlení preferujeme na komunikaci, podloubí a přilehlé plochy. Jižní strana náměstí má nižší intenzitu. Zvýrazňujeme fasády veřejných a církevních budov. Promenádní cestu na světlují patníky vymezující dopravní koridor. Nižší intenzitu má i vnitřní plocha náměstí. Zde akcentujeme morový sloup, kašnu a novou fontánu. Hřbitov v blízkosti katedrály sv. Ducha připomínáme seskupením malých diodových světel v dlažbě. Nejvýraznější nasvěcujeme dominanty města, které se projeví v dálkových pohledech v pohledech.

Porovnání vizualizací a stávajícího stavu

Historie města

Hradec Králové patří k nejstarším doloženým českým městům. Přirozeným středem města je od středověku trojúhelný rynek, dnešní Velké náměstí. Byl obklopen zástavbou, na jihu vymezenou frontou domů, za níž se již nachází hrana návrší s hradební linií. Západní frontu Velkého náměstí tvoří již od 14. století městský kostel sv. Ducha včetně hřbitova, kaple sv. Klimenta, radnice a další domy. Severně od náměstí vznikla síť ulic a stával zde i městský hrad a přilehlý klášter minoritů. Na ploše náměstí stály různé objekty, z nichž dodnes se dochoval morový sloup z 1. čtvrtiny 18. století. Zanikla tzv. Jiříkova kašna z 16. století i její mladší následovníci. Nedaleko kašny se nacházel pranýř a nejméně jedna studna.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti