Křižovatka v lokalitě U Koruny tvoří průsečík tří důležitých urbanistických pohledových a dopravních os Gočárovy třídy, Puškinovy ulice ve směru od Riegrova náměstí, ale i ve směru opačném, tj. příjezdu od Kuklen (přivaděč od Prahy). Kruhový ostrov této okružní křižovatky dává jedinečnou šanci vytvořit důležitý vizuální, orientační bod pomocí architektonických prostředků, které do území nevloží vizuální bariéru, nýbrž umožní další průhledy. K tomuto účelu jsme použili dva funkční prvky: vodní plochu s fontánou a architektonické zapojení nezbytných prvků dopravních zařízení – stožárů trakčního trolejového vedení pro trolejbusy a stožárů veřejného osvětlení. Běžně se tyto prvky nacházejí po obvodu okružní křižovatky. My jsme je však použili jako základní architektonický princip a umístili je do vnitřního okruhu.

Společné stožáry pro veřejné osvětlení a trakční trolejové vedení se záměrně naklánějí. Reagují tak na konstrukční nutnost ukotvení stožárů po obvodu středního kruhu a nutnost umístit nesené vedení a osvětlení nad vozovku. Jejich atypický design a konstrukce se hlásí k symbolice stožáru jakožto výtvarného prvku.

Statické naklonění kompenzují ocelová protitáhla, která se sbíhají ke středovému ocelovému prstenci nad vodotryskem. Prstenec tak tvoří svorník a kruhovou korunu rozevírající se do vějíře sloupů. Středem tohoto kruhu prýští svislý pramen vodotrysku, který vytváří vodní vertikální prvek. Vodotrysk dotváří šikmé trysky situované k patě každého ze stožárů tryskající šikmo do středu.

Autorský tým

Doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. Jiří Shejbal,
Ing. arch. Michal Potůček, Ing. arch. Jaromír Chmelík

Zpracovatel projektové dokumentace

Ing. Arch. Patrik Kotas Atelier designu a architektury,
TRANSCONSULT spol. s.r.o.
Úprava křižovatky a okolí 135,131 mil. Kč

Investor a investiční náklady

Statutární město Hradec Králové, Dopravní podnik města Hradec Králové, a. s.

Místo stavby

Hradec Králové, Pražské Předměstí,
Královéhradecký kraj

Realizace stavby

Červenec 2015- červenec 2016
Společnost M – SILNICE a SOVIS CZ OK U Koruny

Urbanistická studie

Dalším výtvarným prvkem je noční osvětlení. Základ tvoří veřejné osvětlení umístěné ve štěrbině mezi dvojicí nosníků stožáru vytvářející požadovanou intenzitu nad vozovkou. To doplňují reflektory u paty každého pilíře osvětlující šikmé plochy a štěrbinu stožáru, svítící neonový prstenec a osvětlení vodotrysku. Součástí projektu je i úprava okolí křižovatky a části ústících ulic Gočárovy třídy, Puškinovy, Habrmanovy ulice a ulice U Koruny. Okružní křižovatka je čtyřramenná, jednopruhová, o průměru 44 m a všechny větve křižovatky jsou vedeny na střed.

Ocenění projektu

Tento projekt získal ocenění Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2016. Kategorie A1.2 Silniční a dálniční stavby do 150 mil. Kč. Okružní křižovatka U Koruny Hradec Králové

Prohlédnout

Bez-nazvu-1_3

Půdorys a řezopohled

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti