Hlavním cílem studie je přeměna univerzitního areálu na veřejně přístupný prostor podporující společenské a kulturní aktivity, ve kterém se naplňují nejen univerzitní, ale i celoměstské funkce.

V tomto území se nyní nachází tři stávající objekty univerzity, které zde svým umístěním zakládají pravoúhlou šachovnicovou strukturu. Návrh tento sytém dále rozvíjí rozmístěním nových objektů definujících jasně vymezený veřejný prostor, který navazuje kontakt s Gočárovým okruhem, areálem Fakultní nemocnice a křižovatkou Mileta. Navíc usnadňuje prostupnost území vytvořením pěších diagonál. Novým jádrem areálu univerzity se stávají dva dominantní prostory – obdélníkové náměstí v těžišti stávajících objektů univerzity a pěší univerzitní promenáda lemovaná alejí směřující od křižovatky Mileta k soutoku řek Labe a Orlice. Přístupnost celého území pak zajišťuje nová pěší lávka přes Gočárův okruh, která spojuje univerzitní náměstí se vstupní osou k novým objektům Fakultní nemocnice.

Autorský tým

Autoři: Doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. arch. Jaromír Chmelík, Ing. arch. Nikolaos Rigas, PhD.
Autorská spolupráce: Ing. arch. Alena Vojtíšková, Ing. arch. Ondřej Tomek,
Ing. arch. Konstantinos Kakogiannis MsC, Ing. arch. Eliška Skálová

Zpracovatel projektové dokumentace

Ing. Arch. Patrik Kotas Atelier designu a architektury,
architekti chmelík & partneři, s.r.o.,
N. RIGAS LANDSCAPE ARCHITECTS ENVIRONMENTALISTS – autorské sdružení

Investor a investiční náklady

Univerzita Hradec Králové

Místo stavby

Lokalita Na Soutoku, Hradec Králové

Realizace stavby

Probíhá zpracovávání projektu

Koncepce

  • Navrhovaná koncepce rozvoje
  • Navrhovaná koncepce infrastruktury
  • Navrhovaná koncepce rozvoje sadových úprav

Do této nové struktury jsme navrhli objekty pro reprezentativní prostory univerzity, objekty pro výukové a vědecko-výzkumné využití, sportovní haly a parkovací domy, které nahradí stávající parkovací plochy a nabídnou nová místa pro Fakultní nemocnici. Do přízemí těchto objektů jsou situovány společenské, kulturní a komerční prostory, které navazují na městský parter.

Kromě klidových ploch a obslužných komunikací jsme tento prostor nově obohatili například o veřejný park, přírodní amfiteátr, přístaviště, areál mateřské školy, rozšířený sportovní areál či cyklověž.

Schématický řez diagonální pěší osou + řez B-B

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti