Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí – třetí výkonová fáze, projektová příprava stavby

 • Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vychází z odsouhlasené dokumentace návrhu stavby a poskytuje dostatečné informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o souladu s územně plánovací dokumentací a dává přehled o zabezpečení veřejných zájmů v daném území.
 • Z dokumentace jednoznačně vyplývá půdorysné a výškové umístění stavby, vazby na okolní výstavbu a okolní infrastrukturu.
 • DUR též stanoví koncepci napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu lokality a charakterizuje majetkoprávní vztahy budoucí výstavby. Na základě této dokumentace stavební úřad rozhoduje o umístění stavby a vydává územní rozhodnutí, případně územní souhlas.

Projektová činnost

Standardní

Analýza a vyhodnocení

 • dosavadních projektových prací
 • zhodnocení předběžných stanovisek DOSS a SS
 • zhodnocení souladu s UPD a OTP

Stanovení podmínek pro zpracování DUR

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

 • průvodní zpráva
 • souhrnná technická zpráva
 • situace stavby
 • výkresová dokumentace
 • součástí činností je také:
 • koordinace čiností specialistů
 • odhad nákladů stavby
 • předjednání dokumentace s dotčenými orgány
 • Pozn: podrobný obsah viz manuál DNS

Formulování požadavků

 • na aktualizaci, rozšíření, upřesnění a doplnění
 • podkladů, průzkumů, dokladů, studií

Projednání dokumentace s investorem

 • zapracování podmínek projednání s dotčenými orgány
 • zapracování podmínek územního řízení
 • předání čistopisu DUR investorovi

Nadstandardní

Zapracování požadavků zadavatele

 • dodatečné a změněné požadavky
 • zapracování variantních řešení
 • vyhodnocení a zapracování do dokumentace pro DS se připouští pro ÚŘ výjimečně 2 varianty

Zajištění potřebných podkladů

 • pro projektovou přípravu:
 • geologie, hydrogeologie, radon, zeleň
 • památky, archeologie, likvidace odpadů
 • hluk a znečištění, rozptylové poměry, inž.sít
 • Pozn: není-li obsaženo ve fázi I. nebo II. nebo jejich doplnění, aktualizace a rozšířen
 • pro územní řízení:
 • proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č.100/2001 (proces posuzování EIA)
 • potřebné speciální dokumentace

Zpracování speciální dokumentace

 • stanovení odhadu nákladů stavby
 • zásady řešení úsporného návrhu stavby
 • komplexní hodnocení budovy
 • vizualizace a animace
 • modely
 • obchodní a reklamní dokumentace
 • studie interieru
 • koordinace profesí požadovaná zadavatelem
 • zahradní a krajinářské úpravy v případě souboru staveb a rozsáhlých řešení

Doplnění dokumentace

 • V případě nestandardního průběhu řízení
 • doplnění dokumentace pro odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby
 • doplnění dokumentace pro územní rozhodnutí podle zvláštních požadavků dotčených orgánů

Inženýrská činnost

 • Zajištění závazných stanovisek, stanovisek a  dotčených orgánů a organizací a správců sítí potřebných pro vydání územního rozhodnutí
 • zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení
 • zajištění potřebných dokladů pro územní řízení
 • zajištění vyvěšení záhájení ÚŘ na pozemku

Obstarání vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu zpracování náležitostí návrhu na vydání ÚR

 • + umístění stavby
 • + ochranná pásma
 • + změna využití území
 • + vydání územního souhlasu
 • + stavební uzávěra
 • + dělení a scelování pozemků

Podání žádosti o územní rozhodnutí

 • účast při jednáních v rámci územního řízení
 • zajištění dokumentace pro odvolací řízení
 • účast při řízení o odvolání proti ÚR

Analýza záměru, marketing

 • organizace předběžné poptávky
 • získání srovnávacích nabídek technických zaříz. spolupůsobení při získání úvěrů
 • analýza nákladů, stavebních, provozních, užitných

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti