Projektová dokumentace návrhu stavby – druhá výkonová fáze, předprojektová příprava stavby

 • Vypracování architektonické studie - dokumentace návrhu stavby je prvním prostorovým vyjádřením záměru stavebníka.
 • Dává mu konkrétní představu o urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, interiérové a materiálové koncepci a řešení. Konkretizování stavby v DNS zároveň napoví na otázky ekonomické a může i naznačit časové limity budoucí výstavby. Dalším hlavním účelem DNS je posloužit stavebníkovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru dotčenými orgány a organizacemi.

Projektová činnost

Standardní

Prověření a analýza zadání a podkladů

 • podkladů, průzkumů, rešerší a archivní dokumentace
 • provedených odborných studií a rozborů
 • dostupných dokladů
 • rozborů územně plánovací dokumentace
 • územního souhlasu nebo územně plánovací informace
 • prověření stavebního programu

Zpracování dokumentace návrhu stavby

 • průvodní zpráva
 • souhrnná technická zpráva
 • situace stavby
 • výkresová dokumentace
 • součástí činností je také:
 • koordinace čiností specialistů
 • odhad nákladů stavby
 • předjednání dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky sousedních parcel a sítí

Formulování požadavků

 • na rozšíření, upřesnění a doplnění
 • podkladů, průzkumů, dokladů, studií

Projednání dokumentace s investorem

Spolupráce na sestavení stavebního program

 • výčet objektů, kapacit a místností

Nadstandardní

Variantní řešení

 • zpracování DNS ve variantách
 • vyhodnocení alternativ
 • vypracování čistopisu vybrané varianty

Zapracování požadavků zadavatele

 • dodatečné a změněné požadavky

Zajištění potřebných podkladů

 • archivní materiály, průzkumy, zaměření
 • odborné studie a rozbory
 • podmínky pro výstavbu v území
 • geologie, hydrogeologie, radon, zeleň, památky, archeologie, likvidace odpadů, hluk a znečištění, rozptylové poměry, doprava, inženýrské sítě
 • zajištění fotodokumentace lokality
 • údaje o posuzování vlivu na životní prostředí

Pozn: není-li obsažena ve fázi I. PZ nebo jejich doplnění, aktualizace a rozšíření

Zpracování speciální dokumentace

 • stanovení odhadu nákladů stavby
 • zásady řešení úsporného návrhu stavby
 • komplexní hodnocení budovy
 • vizualizace a animace
 • modely
 • matketingová dokumentace

Inženýrská činnost

Žádost o územně plánovací informaci

 • o podmínkách využívání území, umístění stavby, ochranných pásmech, změna využítí území, současném stavu, stavební uzávěře, Pozn: není-li obsažena ve fázi I. PZ

Analýza záměru, marketing

 • organizace předběžné poptávky
 • sestavení plánu financování
 • spolupůsobení při získání úvěrů
 • analýza nákladů, stavebních, provozních, užitných
 • marketingový plán a studie proveditelnosti

Zajištění potřebných dokladů

 • památková ochrana, regulační podmínky, kapacitní možnosti,energie; voda; kanalizace,
 • územně plánovací dokumentace:
 • kopie katastrální mapy staveniště (území)
 • výpisu z listu vlastnictví dotčeného území
 • geometrický plán zaměření stávajícího stavu
 • geodetické údaje, znaky inženýrských sítí
 • informace o dotčených pozemcích KN

Pozn: není-li obsažena ve fázi I. PZ nebo jejich doplnění, aktualizace a rozšíření

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti