• Hlavní náplní této výkonové fáze zpracovatele projektové dokumentace je kontrola dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav.
 • Výkon ADR může mít charakter trvalý nebo občasný v rozsahu, který je stanoven smlouvou.
 • Na výzvu se ADR účastní na kontrolních prohlídkách stavby vedených stavebním úřadem a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 • Při dokončení stavby se ADR účastní na uvedení stavby a jejích technických a technologických zařízení do provozu a spolupracuje při odevzdání a převzetí stavby nebo její části.
 • ADR poskytuje objednateli součinnost a spolupráci při převzetí stavby, odstraňování vad a nedodělků a při případných reklamačních řízeních.
 • ADR je oprávněn provádět kontroly stavebního deníku a pořizovat zápisy ADR do stavebního deníku.

Činnost ADR

STANDARDNÍ

 • Vyhodnocení zadání ADR
 • dohoda o rozsahu ADR
 • vyhodnocení platné PD
 • kontrola realizační dokumentace stavby

Kontrola souladu stavby s platnou PD

 • soulad s ÚR, SP a příslušnou legislativou
 • soulad stavby s platnou PD z hlediska ADR soulad se standardem, daným zadávací dokumentací (VF5) a SOD
 • odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným VF5

Účast na jednáních v rámci realizace stavby

 • účast na kontrolních prohlídkách stavby
 • účast na kontrolních dnech stavby
 • účast na jednáních o změnách stavby
 • spolupráce s objednatelem při přijímání
 • rozhodnutí o případných změnách

Při dokončení stavby

 • účast na přejímkách stavby
 • účast při uvedení stavby do provozu
 • účast při uvádění technických zař.do provozu
 • účast při kontrole odstranění vad a nedodělků
 • účast při příp. reklamačních řízeních

NADSTANDARDNÍ

Řešení odchylek stavby

 • vypracování alternativních řešení: technických řešení, dispozičních řešení, detailů a provedení
 • anylýza důsledků změn: vyvolané změny stavby před dokončením
 • vyhodnocení dopadů skutečnosti, doplňkových průzkumů, zaměření skutečného provedení
 • posouzení změn: technického řešení, materiálového řešení, estetického řešení, v průběhu stavby

Inženýrská činnost

 • Analýza projektové dokumentace z hlediska stavebně technického
 • Respektování podmínek projektu organizace smlouvy a smlouvy s dodavatelem
 • Určení způsobu výkonu TDI, určení podmínek
 • Rozhodování při technických, materiálových, estetických alternativních řešeních v průběhu stavby z hlediska technického, materiálového a ekonomického
 • Provádět zápisy do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby z hlediska TDI
 • Odsouhlasování dílčích faktur za provedené práce
 • Zajištění revizních zpráv od dodavatelů
 • Účast při reklamačních řízení
 • Spolupráce při ekonomickém vyhodnocení stavby
 • Zajištění návodů k provozu a údržbě stavby a zařízení – vzduchotechnika, ústřední topení, technologické režimy atd.

Chybí vám něco v této dokumentaci? Kontaktujte nás

 • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti