Projekt přírodovědného a technického centra jsme řešili ve dvou rovinách. V té první jsme se zaměřili na samotnou opravu historického objektu, ve kterém se zachovala řada autentických detailů. Jeho interiéry očišťujeme od méně zdařilých oprav a navrhujeme technické a dispoziční řešení vyplývající ze změny užívání budovy. 

V druhé rovině se věnujeme provozu objektu, principu výuky a vybavení edukačních sálů. Hlavními uživateli centra by měli být žáci základních a středních škol. Doplňkovými by byly děti z mateřských škol a v budoucnu široká veřejnost, která by centrum mohla navštěvovat v odpoledních hodinách a o víkendu. 

Autorský tým

Autor: Ing. arch. Jaromír Chmelík 
Autorská spolupráce: Ing. arch. David Baďura, Ing. arch. Alena Vojtíšková,
Ing. arch. Jan Müller, Ing. arch. Petr Večeřa 

Zpracovatel projektové dokumentace

architekti chmelík & partneři, s.r.o. 

Investor a investiční náklady

Statutární město Hradec Králové

Místo stavby

V Lipkách 692/1a, Labská kotlina I,
Tylovo nábřeží 690/16, Hradec Králové

Realizace stavby

Nerealizováno

Dispoziční řešení

Objekt se skládá ze tří částí: jihovýchodní, severozápadní křídlo a střední část, která obsahuje společnou tělocvičnu a aulu. Křídla mají 5 podlaží a jsou řešena klasickým dvoutraktem s učebnami a chodbou ústící do prostorné schodišťové haly, ze kterých je přístupné sociální zařízení a výtah. Ve variantě, kdy centrum využívá celý objekt, se hlavní edukační činnost odehrává v levém křídle a ve velkých sálech. Obsahuje 10 edukačních sálů, tři laboratoře, science-shop a šatny. Do pravého křídla umisťujeme zázemí provozu (kanceláře pro lektory, administrativu, údržba exponátů, doplňkové univerzální učebny, dílny). Nalezneme zde i občerstvení, které by sloužilo i jako jídelna pro školu T. G. Masaryka.

Témata prohlídek centra

Základem prohlídky jsou stabilní fyzické exponáty doplněné audiovizuálními exponáty s proměnným obsahem. Díky této kombinaci lze na základě jedné hlavní prohlídky postupně vytvářet další pouze změnou digitálního obsahu. Hlavní prohlídkou centra (č. 0) je lidské tělo, jeho soustavy. V této prohlídce se postupně s nimi seznamujeme a prezentujeme na nich fyzikální, chemické a biologické jevy.

Nové prohlídky budou sledovat vztahy jednotlivých soustav mezi sebou. Například prohlídka č. 1 se bude podrobně zabývat kostrou. V jednotlivých edukačních sálech bude prezentován vztah kostry k dané soustavě - kostra a kůže, kostra a svaly… Na základě této koncepce snadno vznikne více kombinací prohlídek s užitím totožných fyzických exponátů. Návštěvník tak bude mít důvod centrum navštívit opakovaně a prohlídku bude možné uzpůsobovat věku návštěvníka.

Způsob prohlídek

Prohlídka se skládá ze tří částí. První je návštěva projekčního sálu (evoluce a vývoj člověka), který návštěvníka uvádí do problematiky. V druhé části si návštěvník prohlíží jednotlivé edukační sály. Třetí je návštěva dílen, laboratoří a univerzálních sálů. Na základě těchto částí by centrum nabídlo 2 způsoby návštěvy.Kontinuální prohlídka celého centra: v ní si můžeme centrum prohlédnout celé. Fungovala by ve volném režimu nebo řízeném s lektorem, který by provedl skupinu celým objektem.

Výuková prohlídka: v ní by skupina podrobně navštívila část centra (jedno podlaží). Po zhlédnutí úvodní prezentace by se skupina s lektorem zaměřila na dané téma, postupně navštívila tři edukační sály a zakončila prohlídku ověřením znalostí v laboratoři.

Projekční sál (úvod - genetika, evoluce)

Tento prostor je určen pro atraktivní zahájení návštěvy centra a začátek výuky. Je tedy vybaven zajímavými technologiemi, které diváky uchvátí a vzbudí v nich zájem. Skládá se ze tří částí. První je chodba s interaktivní projekcí na podlahu. Další dvě části se nacházejí v prostoru tělocvičny - hlavní sál se věnuje evoluci, který doplňuje projekční sál určený pro úvodní film. Vstupní dveře do sálu jsou vyplněné mlžnou clonou se zadní projekci, kterou musí návštěvnici projít. Žáci se tak musí prodírat realistickým křovím či výjevy zvířat. Živý děj se odehrává všude kolem nich. Společně s vhodným nasvícením a hudbou vzniká dojem přenesení se do jiného času a prostoru. Teprve po průchodu clonou uvidí samotný sál. Hlavním magnetem v sále je holografická projekce o velikosti cca 7 × 2 metry u levé stěny. Tu doplňují exponáty tykající se evoluce. Ještě před vstupem do sálu dostane každý návštěvník svůj tablet, který bude po celou dobu návštěvy centra využívat. Při pohledu na exponáty v sále přes tablet obživnou a začnou vyprávět svůj příběh. Návštěvník se opět poutavě přenese do doby, kdy vyhynulé druhy ještě nebyly vyhynulé a bude se stírat rozdíl mezi přítomným okamžikem a minulosti. 

Edukační sál

Deset edukační sálů je hlavní výukovou jednotkou. Jednotlivá témata expozic jsou kostra, svalová soustava, kožní soustava, dýchací soustava, kardiovaskulární systém, trávicí a vylučovací soustava, chuť a čich, rozmnožovací soustava, imunitní a lymfatický systém (imunita), mozek a nervová soustava (mozek), zrak a sluch.

Sál v sobě zahrnuje jednu místnost a část navazující chodby. Obsahuje exponáty pro výuku jednotlivých předmětů uzpůsobené pro různé věkové skupiny návštěvníků. Jednotlivé expozice obvykle obsahují centrální exponáty, které mají kromě výukového potenciálu také za úkol vtáhnout návštěvníka do děje. Dále expozice obsahují interaktivní panely, interaktivní obrazovky, velkoplošné obrazovky a doplňkové informační panely a velkoplošné panely/polepy shrnující obsah daného tématu do jednotného celku.

Konferenční sál (aula)

Navrhli jsme jej pro univerzální využití. Centrum by ho využívalo pro jednorázové, krátkodobé expozice, oslavy, projekce a pořádání konferencí. Je vybaven moderní projekční a audio technologií. 

Dílny a laboratoře

U výukových programů budou moci skupiny po 15 žácích navštívit specializované dílny a laboratoře. Specializované dílny budou vybaveny nářadím pro základní práci s různými materiály (dřevo, kov, plast) doplněné o další možnosti, jako jsou elektrické panely a stavebnice. Žáci si procvičí jemnou motoriku a hotové výrobky si budou moci odnést domů. K dispozici pro skupiny budou i laboratoře chemie, fyziky a biologie. Zde si vyzkouší aplikaci vědních oborů na lidské tělo. Například laboratoř chemie nabídne rozbory lidské stravy a chemie kolem nás v tématech: Barevná chemie, metabolismus člověka, chemie v kuchyni (měření ph potravin, zjišťování škrobu apod.), není voda jako voda (porovnáváni vody dešťové, destilované, minerální). 

Historie objektu a konstrukční řešení  

Památkově chráněný objekt postavený roku 1928 z ateliéru Prof. architekta Josefa Gočára se nachází v areálu tzv. Masarykových škol, které leží v centru města na pravém břehu řeky Labe, v oblasti pravobřežní Labské kotliny. Se školou T. G. Masaryka a budovou bývalé školky (nyní jídelna) tvoří polouzavřený blok, v jehož středu se nachází sportoviště. Mladší jihozápadní část slouží jako škola a školka. Námi řešený starší objekt využívá už jen částečně školní družina, mateřská škola a alternativní základní škola.

Stavba kombinuje zděnou cihelnou a železobetonovou monolitickou konstrukci. Vodorovné železobetonové konstrukce tvoří monolitické žebrové stropy spojené s obvodovými železobetonovými věnci tvořícími zároveň nadpraží velkých oken. Mezi sdruženými okny a v místech velkých rozponů u schodišťových hal systém ztužují monolitické železobetonové pilíře. Fasádu po vnějším obvodu areálu tvoří režné zdivo. Vnitřní dvůr je omítaný bílou omítkou. 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti